Ir a cuerpo Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Guies docents
FÍSICA QUÀNTICA AVANÇADA

Competències i objectius

 

Context de l'assignatura per al curs 2019-20

Está asignatura requiere conocimientos de mecánica clásica I y II, mecánica cuántica I y II y electromagnetismo I y II.

 

 

Competències de l'assignatura (verificades per ANECA en graus i màsters oficials)

Competències generals del títol (CG)

 • CG3 : Resoldre problemes de manera efectiva.
 • CG6 : Aprendre autònomament.
 • CG9 : Demostrar habilitat per a transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

 

Competències específiques (CE)

 • CE1 : Conèixer i aplicar els conceptes fonamentals de la física.
 • CE10 : Ser capaç d'utilitzar eines informàtiques per a resoldre i modelar problemes físics.
 • CE11 : Resoldre problemes qualitatius i quantitatius segons models prèviament desenvolupats.
 • CE13 : Comprendre les teories físiques més importants.
 • CE15 : Ser capaç de buscar i utilitzar bibliografia rellevant.
 • CE4 : Relacionar la física amb altres disciplines.
 • CE8 : Comprendre i dominar mètodes matemàtics i numèrics d'ús habitual en física.
 • CE9 : Ser capaç de modelar fenòmens complexos traslladant un problema físic al llenguatge matemàtic.

 

Competències transversals bàsiques de la UA

 • CGUA3 : Tenir coneixements d'informàtica relatius a l'àmbit d'estudi.

 

 

 

Resultats d'aprenentatge (Objectius formatius)

Sense dades

 

 

Objectius específics indicats pel professorat per al curs 2019-20

El objetivo de esta asignatura es doble. El primero es completar la formación en mecánica cuántica, da tal manera de llenar la brecha entre lo que se ha aprendido durante el grado y la teoría cuántica de campos.

El segundo es profundizar el estudio de los fundamentos de la computación cuántica.

 

 

Dades generals

Codi: 26211
Professor/a responsable:
CHIAPPE ACOSTA, GUILLERMO
Crèdits ECTS: 6,00
Crèdits teòrics: 1,44
Crèdits pràctics: 0,96
Càrrega no presencial: 3,60

Departaments amb docència

 • Dep.: FÍSICA APLICADA
  Àrea: FÍSICA DE LA MATÈRIA CONDENSADA
  Crèdits teòrics: 0,96
  Crèdits pràctics: 0,64
  Aquest departament és responsable de l'assignatura.
  Aquest dep. és responsable de l'acta.
 • Dep.: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Àrea: LLENGUATGES I SISTEMES INFORMÀTICS
  Crèdits teòrics: 0,48
  Crèdits pràctics: 0,32

Estudis en què s'imparteix