Fitxa de la unitat organitzativa

I.U. D'investigació Informàtica

Dades de contacte

  • adreça electrònica iuii@ua.es
  • telèfon +34 965909872
  • fax +34 965909874

Adreça postal

  • Universitat d'Alacant
  • Ap. de correus, 99
  • 03080, Alacant
  • Espanya

Unitats organitzatives

Llista de personal