...

1 Plaça de personal investigador predoctoral per al projecte "Materials nanoestructurats en anàlisi química: noves estratègies de preparació de la mostra basades en (micro)extracció en fase sòlida i desenvolupament de nous sensors...", I-PI 97-18

Referència
E18-532
Durada
1 any
Tipus d'activitat
PLACES PER A PERSONAL DE SUPORT A PROJECTES D´INVESTIGACIÓ
Termini de sol·licitud
Des del 13 de desembre 2018 fins al 27 de desembre 2018
Marc
Institut Universitari de Materials
Publicació
BOUA 12/12/18
Lloc
Universitat d'Alacant
Codi de localització
0024PB013
Dotació
1.267,96 €/mes
Requisits
Estar en possessió d'un títol expedit per una universitat espanyola o estrangera, de llicenciatura, arquitectura, enginyeria, grau, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o diplomatura, amb posterioritat a l'1 de gener de 2014. - Estar admès en un programa de doctorat en una universitat de la Comunitat Valenciana. Acreditar una nota mitjana mínima ponderada en el seu expedient acadèmic segons els estudis.
Matèria
CIÈNCIES NATURALSCIÈNCIES NATURALS
Informació inscripció
UNIVERSITAT D'ALACANT
SERVEI DE SELECCIÓ I FORMACIÓ. UNITAT D'ACCÉS PDI
Adreça
Edificio Rectorado y S. Generales
Localitat
Alicante
CP
03690
Telèfon
965 903 400 EXT. 3040
Fax
965 903 464
Àrees
CIÈNCIES NATURALS
Observacions
Col·laborar en el projecte d'investigació "Materials nanoestructurados en anàlisi química: Noves estratègies de preparació de la mostra basades en (micro)extracció en fase sòlida i desenvolupament de nous sensors electroquímics i espectroelectroquímicos" realitzant les següents funcions: - Preparació i caracterització de nanomaterials adsorbents en base carboni, en base silici i nanomaterials híbrids. Estudi de la capacitat dels nanomaterials com a adsorbents per a microextracció en pel·lícula prima (TFME). Combinació d'aquesta metodologia de microextracción amb sistemes de detecció mitjançant espectroscopía de plasmes produïts per làser (LIBS). - I qualsevol altra tasca afí al lloc que puga sorgir de l'execució del projecte.
De la UA?
  • Compartir en Twitter
  • Compartir en Facebook
  • Compartir en Google+
Universitat d'Alacant