...

1 Plaça de tècnic superior per a col·laborar en el projecte "Optimització de la traducció automàtica estadística guiada per l'esforç (EFFORTUNE). TIN2015-69632-R", I-PAS 59/18

Referència
E18-503
Tipus d'activitat
PLACES PER A PERSONAL DE SUPORT A PROJECTES D´INVESTIGACIÓ
Termini de sol·licitud
Des del 5 de desembre 2018 fins al 19 de desembre 2018
Marc
Institut Universitari d'Investigació Informàtica
Publicació
BOUA 04/11/18
Lloc
Universitat d'Alacant
Codi de localització
0037P1009
Dotació
1.358,30 €/mes
Requisits
Estar en possessió o haver abonat els drets per a l'expedició del títol de llicenciatura, enginyeria, arquitectura, grau o equivalent.
Matèria
INFORMÀTICAINFORMÀTICA
Webs associades
Informació inscripció
UNIVERSITAT D'ALACANT
SERVEI DE SELECCIÓ I FORMACIÓ
Adreça
Edificio Rectorado y Servicios Generales
Localitat
San Vicente del Raspeig (Alicante)
CP
03690
Telèfon
965 903 939
Fax
965 903 672
Àrees
TECNOLOGIES
Observacions
Col·laborar en el projecte d'investigació "Optimització de la traducció automàtica estadística guiada per l'esforç (EFFORTUNE" realitzant les tasques indicades en la convocatòria.
De la UA?
  • Compartir en Twitter
  • Compartir en Facebook
  • Compartir en Google+
Universitat d'Alacant