...

Ajudes del Vicerectorat d'Estudis i Formació per compliment d'objectius en ensenyaments universitaris oficials de màster per al curs 2018-2019

Referència
B18-376
Durada
Curs 2018-2019
Tipus d'activitat
AJUDES DIVERSES
Termini de sol·licitud
Des del 29 de novembre 2018 fins al 20 de desembre 2018
Marc
Vicerectorat d'Estudis i Formació
Publicació
BOUA 28/11/18
Lloc
Universitat d'Alacant
Requisits
Podran sol·licitar aquestes ajudes, els Degans o Deganes de les Facultats i el Director o Directora de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat d'Alacant, respecte dels màsters oficials de la Universitat d'Alacant que estan adscrits a aquests centres, vigents durant el curs 2018-2019, inclosos els interuniversitaris, que compten amb una mitjana de 15 estudiants de nou ingrés o més en els tres últims cursos acadèmics.
Matèria
GENERALGENERAL
Webs associades
Informació inscripció
UNIVERSITAT D'ALACANT
VICERECTORAT D'ESTUDIS I FORMACIÓ
Adreça
Edificio Rectorado y Servicios Generales
Localitat
San Vicente del Raspeig (Alicante)
CP
03690
Telèfon
965 903 743 / 965 909 839
Àrees
GENERAL
Observacions
Facilitar el finançament de despeses de promoció i difusió, activitats formatives complementàries i fòrums amb empreses, de màsters oficials de la Universitat d'Alacant, inclosos els interuniversitaris, que tinguen una mitjana d'almenys 15 estudiants de nou ingrés en els últims tres cursos acadèmics. També podran destinar-se a altres despeses que permeten donar impuls i enriquir la titulació, sempre que estiguen degudament justificats i hagen sigut autoritzats prèviament pel Vicerectorat d'Estudis i Formació.
De la UA?
  • Compartir en Twitter
  • Compartir en Facebook
  • Compartir en Google+
Universitat d'Alacant