...

1 Plaça de personal investigador predoctoral per al projecte "Noves nanoestructures per a microelectrònica i espintrònica: nanocontactes metàl·lics i materials basats en el carboni", I-PI 43-18

Referència
E18-271
Durada
1 any
Tipus d'activitat
PLACES PER A PERSONAL DE SUPORT A PROJECTES D´INVESTIGACIÓ
Termini de sol·licitud
Des del 12 de juliol 2018 fins al 25 de juliol 2018
Marc
Departament de Física Aplicada
Publicació
BOUA 11/07/18
Lloc
Universitat d'Alacant
Dotació
1.200 €/mes
Requisits
Estar en possessió d'un títol de Llicenciat o Grau en Química, expedit per una Universitat espanyola amb posterioritat al 30 de gener de 2014. Acreditar una nota mitjana mínima ponderada en el seu expedient acadèmic de grau o llicenciatura de 7,8. Estar preadmès o admès en un programa de doctorat en una universitat de la Comunitat Valenciana.
Matèria
QUÍMICAQUÍMICA
Informació inscripció
UNIVERSITAT D'ALACANT
SERVEI DE SELECCIÓ I FORMACIÓ. UNITAT D'ACCÉS PDI
Adreça
Edificio Rectorado y S. Generales
Localitat
Alicante
CP
03690
Telèfon
965 903 400 EXT. 3040
Fax
965 903 464
Àrees
CIÈNCIES NATURALS
Observacions
Col·laborar en el projecte d'investigació "Noves nanoestructures per a microelectrònica i espintrónica: nanocontactes metàl·lics i materials basats en el carboni" realitzant les següents funcions: - Desenvolupament de models quàntics per a l'estudi de sistemes nanoscópicos, incloent desenvolupament de programes d'ordinador, realització de simulacions i anàlisis de resultats. En particular estudis de sistemes basats en carboni (grafé, nanocintes de carbó, molècules orgàniques, etc) i les seues propietats elèctriques, magnètiques i superconductores. - Colaboració amb grups experimentals i teòrics tant de la Universitat d'Alacant com a externs. - Qualsevol altra tasca afí al lloc que puga sorgir de l'execució del projecte.
De la UA?
  • Compartir en Twitter
  • Compartir en Facebook
  • Compartir en Google+
Universitat d'Alacant