...

Ajudes per a proves de concepte

Referència
B18-238
Durada
12 mesos
Tipus d'activitat
BEQUES I AJUDES A LA INVESTIGACIÓ
Termini de sol·licitud
Des del 29 de juny 2018 fins al 5 de novembre 2018
Marc
Programa Propi del Vicerectorat d'Investigació i Transferència del Coneixement
Publicació
BOUA 28/06/18
Lloc
Universitat d'Alacant
Codi de localització
0027PB011
Dotació
Màxim 25.000 € per prova
Requisits
Equips formats com a mínim per 2 investigadors o investigadores a temps complet, o en còmput equivalent, vinculats estatutària o contractualment com a personal docent i investigador a la Universitat d'Alacant i en servei actiu. L'investigador o la investigadora principal ha de posseir el títol de doctor o doctora.
Matèria
GENERALGENERAL
Informació inscripció
UNIVERSITAT D'ALACANT
PROJECTES PÚBLICS D'I+D I BEQUES
Adreça
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n
Localitat
San Vicente del Raspeig (Alicante)
CP
03690
Telèfon
965 909 786
Fax
965 903 464
Àrees
GENERAL
Observacions
Estimular el desenvolupament de projectes d'investigació aplicada i afavorir la transferència de tecnologia al teixit productiu a través de la realització de proves de concepte sobre resultats d'investigació que permeten augmentar el valor dels mateixos, verificar la seua viabilitat tècnica i econòmica, i fer-los més atractius per a les empreses.
De la UA?
  • Compartir en Twitter
  • Compartir en Facebook
  • Compartir en Google+
Universitat d'Alacant