...

Ajudes per a la captació de projectes europeus o altres programes d'àmbit internacional d'I+D+I

Referència
B18-231
Tipus d'activitat
BEQUES I AJUDES A LA INVESTIGACIÓ
Termini de sol·licitud
Des del 29 de juny 2018 fins al 15 d`octubre 2018
Marc
Programa Propi del Vicerectorat d'Investigació i Transferència del Coneixement
Publicació
BOUA 28/06/18
Codi de localització
0027PB011
Dotació
Màxim global 20.000 €
Requisits
Podrà presentar sol·licitud qualsevol membre del personal docent i investigador pertanyent a la plantilla de la Universitat d'Alacant amb titulació de doctor o doctora, que siga investigador/a principal en una proposta de projecte que es present a una convocatòria de programes de la UE (especialment, Horitzó 2020).
Matèria
GENERALGENERAL
Informació inscripció
UNIVERSITAT D'ALACANT
PROJECTES PÚBLICS D'I+D I BEQUES
Adreça
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n
Localitat
San Vicente del Raspeig (Alicante)
CP
03690
Telèfon
965 909 786
Fax
965 903 464
Àrees
GENERAL
Observacions
La present convocatòria té per objecte la concessió d'ajudes per a facilitar la preparació de propostes de projectes d'I+D+I que concórreguen a programes de la Unió Europea (UE), especialment Horitzó 2020, així com altres programes d'àmbit internacional que financen activitats d'I+D+I.
De la UA?
  • Compartir en Twitter
  • Compartir en Facebook
  • Compartir en Google+
Universitat d'Alacant