...

Ajudes per a estudiants del Màster en Gestió Sostenible i Tecnologies de l'Aigua de la Universitat d'Alacant

Referència
B18-207
Durada
Curs 2018-2019
Tipus d'activitat
BEQUES I AJUDES A L´ESTUDI, L´ALLOTJAMENT, EL TRANSPORT, ETC.
Termini de sol·licitud
Des del 22 de juny 2018 fins al 15 de setembre 2018
Marc
Institut Universitari de l'Aigua i les Ciències Ambientals
Publicació
BOUA 21/06/18
Lloc
Universitat d'Alacant
Dotació
1.500 €
Requisits
Estudiants universitaris/es del Màster en Gestió Sostenible i Tecnologies de l'Aigua de la Universitat d'Alacant, que es troben matriculats/es oficialment en la totalitat de les assignatures del Màster en el curs acadèmic 2018-19, i que reunisquen els següents requisits: No estar incapacitat/a físicament ni patir malaltia que puga impedir el desenvolupament de l'activitat formativa que constituïsca l'objecte de l'ajuda. Les i els estudiants de nacionalitat estrangera no comunitària hauran d'estar en possessió del NIE en el termini de presentació de sol·licituds de la present convocatòria.
Matèria
TECNOLOGIES DE L'AIGUA I REGTECNOLOGIES DE L'AIGUA I REG
Webs associades
Informació inscripció
UNIVERSITAT D'ALACANT
INSTITUT DE L'AIGUA I CIÈNCIES AMBIENTALS
Adreça
Edificio Institutos Universitarios
Localitat
ALICANTE
CP
03080
Telèfon
965 90 39 48
Fax
965 90 94 18
Àrees
MEDI AMBIENT
Observacions
Promoure la incorporació d'alumnes en el Màster en Gestió Sostenible i Tecnologies de l'Aigua de la Universitat d'Alacant durant el curs acadèmic 2018-19, mitjançant l'assignació d'una ajuda que els permeta cursar aquests estudis i facilitar la seua futura orientació professional o investigadora.
De la UA?
  • Compartir en Twitter
  • Compartir en Facebook
  • Compartir en Google+
Universitat d'Alacant