...

Ajudes per a l'organització d'activitats de promoció cultural, lingüística i esportiva per a l'any 2018

Referència
B18-97
Durada
Any 2018
Tipus d'activitat
AJUDES DIVERSES
Termini de sol·licitud
Des del 1 març 2018 fins al 30 de setembre 2018
Marc
Vicerectorat de Cultura, Esports i Llengües
Publicació
BOUA 01/03/18
Lloc
Universitat d'Alacant
Requisits
Podran ser beneficiaris/es les persones jurídiques, de nacionalitat espanyola, o de qualsevol Estat membre de la Unió Europea externes a la Universitat d'Alacant però sempre que tinguen un acord previ de voluntats amb la UA per a la consecució d'una fi comuna de caràcter cultural, esportiu o lingüístic. Les persones jurídiques hauran d'estar legalment constituïdes a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i hauran de tenir residència fiscal a Espanya. Queden excloses les persones físiques, les Administracions Públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques, les fundacions públiques i altres ens públics. Així mateix queden exclosos qualssevol dels membres de la comunitat universitària, (PDI, PAS i alumnat a través del Consell d'Estudiants i delegacions d'estudiants de Centre o d'Associacions registrades com a tals en la UA). Els beneficiaris només podran obtenir una ajuda anual per a activitats realitzades al llarg del 2018.
Matèria
CULTURACULTURA
Informació inscripció
UNIVERSITAT D'ALACANT
SECRETARIAT DE PROMOCIÓ CULTURAL I LINGÜÍSTICA
Adreça
Edificio Germán Bernácer 1ª planta GB/1011
Localitat
San Vicente del Raspeig (Alicante)
CP
03690
Telèfon
965 90 98 21
Àrees
SOCIALS I JURÍDIQUES
Observacions
Foment de la cultura, de l'esport i de la pluralitat lingüística.
De la UA?
  • Compartir en Twitter
  • Compartir en Facebook
  • Compartir en Google+
Universitat d'Alacant