IV Congrés Nacional d'Emprenedoria, Ocupació i Discapacitat

Referència
CO-19362
Dates
30 de setembre i 1 d'octubre de 2021
Tipus d`activitat
CONGRESSOS
Lloc
Sala d'actes de la Facultat d'Educació
Localitat
Universitat d'Alacant
Matèria
OCUPACIÓ
Webs associades
...
Àrees
SOCIALS I JURÍDIQUES
En la UA?
Crèdit de lliure configuració?
No