«Enrique Cerdán Tato. Memòria del compromís»

Referència
CU-17591
Dates
Del 14 de desembre de 2020 al 17 de gener de 2021
Tipus d`activitat
EXPOSICIONS
Horari
Dilluns/Divendres: 9.00-20.00h Dissabtes: 10.00-14.00h Domingo: 10.00-14.00h
Lloc
Museu. Sala Polivalent
Localitat
Universitat d'Alacant
Matèria
ART
Webs associades
Informació inscripció
UNIVERSITAT D'ALACANT
MIC (PUNT D'INFORMACIÓ CULTURAL MUSEU UA)
Adreça
Museo Universitario
Localitat
ALICANTE
CP
03080
Telèfon
965909387
...
Àrees
HUMANITATS
En la UA?
Crèdit de lliure configuració?
No