Matrícula estudiants nou ingrés (convocatòria extraordinària)

Referència
REF-15525
Dates
25 i 28 de setembre de 2020
Tipus d`activitat
CONVOCATÒRIES
Matèria
UNIVERSITAT
Webs associades
Àrees
EDUCACIÓ
Observacions
La Universitat d'Alacant publica la convocatòria de matrícula en els diferents estudis per al curs acadèmic 2020-2021. Aquesta convocatòria inclou el calendari d'introducció de dades i de presentació de documentació, així com informació relativa a les sales d'automatrícula i la relació de la documentació a aportar per l'alumnat en caso.
En la UA?
Crèdit de lliure configuració?
No