Convocatòria per a exempció en el pagament de preus públics per matrícula per a màster oficial de la Universitat d'Alacant. Curs acadèmic 2019/2020 (estudiants dels paises membres de la Unió Europea)

Referència
B20-128
Durada
Curs 2019-2020
Tipus d'activitat
BEQUES I AJUDES A L´ESTUDI, L´ALLOTJAMENT, EL TRANSPORT, ETC.
Termini de sol·licitud
Des del 10 març 2020 fins al 11 d`abril 2020
Marc
Universitat d'Alacant
Publicació
BOUA 09/03/2020
Lloc
Universitat d'Alacant
Codi de localització
0021PB020
Dotació
Màxim 1.200 €
Requisits
Estudiants de nacionalitat espanyola i dels països membres de la Unió Europea. Haver obtingut una nota mínima de 6,5 en el curs per al qual se sol·licita l'ajuda, comprovant-se aquest extrem en finalitzar el curs, estant condicionada la seua concessió a l'obtenció d'aquest requisit. Els i les sol·licitants hauran d'estar matriculats en 48 crèdits com a mínim en el curs acadèmic per al qual se sol·licita l'exempció.
Matèria
GENERAL
Informació inscripció
UNIVERSITAT D'ALACANT
NEGOCIAT DE BEQUES
Adreça
Pabellón de Alumnado. Apdo.99
Localitat
Alicante
CP
03080
Telèfon
965 903 736
Fax
965 903 464
Àrees
GENERAL
Observacions
La quantia màxima prevista per a aquesta convocatòria tindrà un topall màxim de 1.200 € i aconseguirà els crèdits matriculats per l'o l'estudiant per primera vegada en el curs 2019/2020 en estudis de màster oficial en la Universitat d'Alacant.
De la UA?