Convocatòria per a exempció en el pagament de preus públics per matrícula en la Universitat d'Alacant per als estudis de grau. Curs acadèmic 2019/2020

Referència
B20-127
Durada
Curs 2019 - 2020
Tipus d'activitat
BEQUES I AJUDES A L´ESTUDI, L´ALLOTJAMENT, EL TRANSPORT, ETC.
Termini de sol·licitud
Des del 10 març 2020 fins al 12 d`abril 2020
Marc
Universitat d'Alacant
Publicació
BOUA 09/03/2020
Lloc
Universitat d'Alacant
Codi de localització
0021PB020
Dotació
Màxim 75% de les taxes de matr
Requisits
Les i els sol·licitants de l'ajuda hauran d'acreditar una matrícula mínima de 48 crèdits, tenir una nota mitjana de 3,40 per als ensenyaments tècnics i de 4,25 per als altres estudis, així com no haver suspès en el curs anterior més del 50% dels crèdits matriculats en el cas d'ensenyaments tècnics i ciències, del 40% en els ensenyaments de ciències de la salut i del 30% en les enseñanzasde arts i humanitats/ socials i jurídiques.
Matèria
GENERAL
Informació inscripció
UNIVERSITAT D'ALACANT
NEGOCIAT DE BEQUES
Adreça
Pabellón de Alumnado. Apdo.99
Localitat
Alicante
CP
03080
Telèfon
965 903 736
Àrees
GENERAL
Observacions
El topall màxim previst per a aquesta convocatòria serà de 1000 € i aconseguirà als crèdits matriculats per l'o l'estudiant per primera vegada en el curs 2018/2019 en estudis de grau dels estudis oficials impartits en aquesta universitat, i del seu centre adscrit.
De la UA?