Ajudes econòmiques per a estudiants de la Facultat de Ciències durant el curs acadèmic 2019-2020

Referència
B20-75
Durada
Curs 2019-2020
Tipus d'activitat
BEQUES I AJUDES A L´ESTUDI, L´ALLOTJAMENT, EL TRANSPORT, ETC.
Termini de sol·licitud
Des del 24 de febrer 2020 fins al 30 d`abril 2020
Marc
Facultat de Ciències
Publicació
BOUA 10/02/2020
Lloc
Facultat de Ciències
Dotació
Segons destinació i modalitat.
Requisits
Estudiants de la Facultat de Ciències de la Universitat d'Alacant que complisquen amb els requisits indicats per a cada modalitat.
Matèria
GENERAL
Informació inscripció
UNIVERSITAT D'ALACANT
FACULTAT DE CIÈNCIES
Adreça
Campus de S. Vicente del Raspeig. Apdo. 99
Localitat
Alicante
CP
03080
Telèfon
965 903 557
Fax
965 903 781
...
Àrees
GENERAL
Observacions
Modalitat A: Ajudes destinades a finançar la realització de pràctiques externes curriculars en una empresa o institució. Modalitat B: Ajudes per a la realització d'estades de mobilitat (nacional o internacional) per a cursar estudis a l'empara dels programes oficials de mobilitat SICUE, Erasmus o Mobilitat no Europea, o bé estades de mobilitat en el marc de plans d'estudi de Màsters interuniversitaris de la Facultat (requisits, dotació en Annex II). Aquesta ajuda serà independent i compatible amb qualsevol altra al fet que hi haguera dret. Modalitat C: ajudes destinades a finançar la realització de treball experimental vinculat a TFG/TFM. Modalitat D: Beques per a cobrir taxes acadèmiques a aquells estudiants de primera matrícula en primer curs de qualsevol Grau de la Facultat de Ciències, que hagen sigut guardonats amb el primer premi en una Olimpíada Nacional (Geologia, Biologia, Matemàtiques, Física) i s'hagen matriculat en el mateix grau de la Facultat de Ciències. Modalitat E: beques per al finançament de taxes de màster, TFMs experimentals i activitats formatives dels Màsters de la Facultat de Ciències.
De la UA?