Programa de mobilitat Erasmus+ KA103 estudis, Curs 2020/2021

Referència
B19-449
Durada
De 3 a 12 mesos
Tipus d'activitat
AJUDES DE MOBILITAT
Termini de sol·licitud
Des del 7 de setembre 2020 fins al 18 de setembre 2020
Marc
Vicerector de Relacions Internacionals - Secretariat de Mobilitat
Publicació
BOUA 29/11/19
Lloc
Universitats europees
Requisits
Haver superat un nombre mínim de crèdits segons els estudis des dels quals se sol·licita l'intercanvi. Tenir el nivell d'idiomes establit per a cada destinació. Consultar la resta de requisits en les bases.
Matèria
GENERAL
Informació inscripció
UNIVERSITAT D'ALACANT
NEGOCIAT DE MOBILITAT
Adreça
Edificio de Relaciones Internacionales
Localitat
Alicante
CP
03080
Telèfon
965 909 558
Fax
965 903 566
Àrees
GENERAL
Observacions
Per mitjà d'aquest Programa l'alumnat de la Universitat d'Alacant / Universitat d'Alacant pot realitzar una part dels seus estudis en universitats europees amb les quals la UA ha subscrit acords d'intercanvi d'estudiants. Aquest intercanvi es realitzarà amb l'objectiu de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, així com d'adequació al seu perfil curricular.
De la UA?