V Simposi internacional d'Arts Escèniques

Referència
CO-18368
Dates
14 i 15 de novembre de 2019
Tipus d`activitat
SIMPOSIS
Lloc
Centre d'Estudis Iberoamericans Mario Benedetti - Filosofia i Lletres III
Localitat
Universitat d'Alacant
Matèria
ARTS ESCÈNIQUES
Webs associades
...
Àrees
HUMANITATS
En la UA?
Crèdit de lliure configuració?
No