TRÀNSIT DE MERCURI. Observació pública

Referència
CO-18348
Dates
11 de novembre de 2019
Tipus d`activitat
TROBADES
Horari
13.15- 17.30 h
Lloc
Rellotge de Sol, Escola Politècnica Superior
Localitat
Universitat d'Alacant
Matèria
ASTRONOMIA
Webs associades
...
Àrees
CIÈNCIES NATURALS
Observacions
Esdeveniment astronòmic que no es tornarà a repetir fins a l'any 2032
En la UA?
Crèdit de lliure configuració?
No