Advanced processing techniques and applications of synthetic aperture radar interferometry

Referència
REF-15402
Dates
6 de setembre de 2019
Tipus d`activitat
DEFENSA TESIS DOCTORALS
Localitat
Universitat d'Alacant
Matèria
INFORMÀTICA
Webs associades
Informació inscripció
UNIVERSITAT D'ALACANT
ESCOLA DE DOCTORAT
Adreça
Edif. Germán Bernácer
Localitat
ALICANTE
CP
03080
Telèfon
965903466
Fax
965903464
...
Àrees
TECNOLOGIES
Observacions
AUTOR/A: ALEJANDRO MESTRE QUEREDA. DIRECTOR: Dr. D. Juan Manuel López Sánchez. CENTRE: Institut Universitari de Recerca Informàtica.
En la UA?
Crèdit de lliure configuració?
No