The power of one: study of the marine virosphere using single-virus genomics

Referència
REF-15399
Dates
13 de setembre de 2019
Tipus d`activitat
DEFENSA TESIS DOCTORALS
Localitat
Universitat d'Alacant
Matèria
CIÈNCIES NATURALS
Webs associades
Informació inscripció
UNIVERSITAT D'ALACANT
ESCOLA DE DOCTORAT
Adreça
Edif. Germán Bernácer
Localitat
ALICANTE
CP
03080
Telèfon
965903466
Fax
965903464
...
Àrees
CIÈNCIES NATURALS
Observacions
AUTOR/A: FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ HERNÁNDEZ. DIRECTOR/A: Dr. D. Manuel Martínez García. DEPARTAMENT: Fisiologia, Genètica i Microbiologia.
En la UA?
Crèdit de lliure configuració?
No