La tradició hispà-italiana moderna, l'estètica i Benedetto Croce

Referència
REF-15392
Dates
5 de setembre de 2019
Tipus d`activitat
DEFENSA TESIS DOCTORALS
Localitat
Universitat d'Alacant
Matèria
HUMANITATS
Webs associades
Informació inscripció
UNIVERSITAT D'ALACANT
ESCOLA DE DOCTORAT
Adreça
Edif. Germán Bernácer
Localitat
ALICANTE
CP
03080
Telèfon
965903466
Fax
965903464
...
Àrees
HUMANITATS
Observacions
AUTOR/A: DAVIDE MOMBELLI. DIRECTOR/A: Dr. D. Pedro Aullón D'Haro. CENTRE: Facultat de Filosofia i Lletres.
En la UA?
Crèdit de lliure configuració?
No