Concurs "Un lema per a la UA"

Referència
PC19-261
Tipus d'activitat
PREMIS I CONCURSOS
Termini sol·licitut
Des del 19 de juliol 2019 fins al 13 de setembre 2019
Marc
Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació. Universitat d'Alacant
Publicació
BOUA 18/07/2019
Codi de localització
0028P1030
Dotació
300 €+diploma
Requisits
Podran participar a títol individual estudiants, col·lectiu Alumni UA, PDI i PAS de la Universitat d'Alacant. Queden exclosos els membres del jurat.
Matèria
UNIVERSITAT
Webs associades
Informació inscripció
UNIVERSITAT D'ALACANT
VICERECTORAT D'ESTUDIANTS I OCUPACIÓ
Adreça
Edificio de Rectorado y Servicios Generales
Localitat
Alicante
CP
03080
Telèfon
965 903 475
Fax
965 903 566
Àrees
EDUCACIÓ
Observacions
Cada concursant podrà presentar un màxim de dos lemes, redactats en castellà o valencià, amb un màxim de 6 paraules.
En la UA?