VI Concurs 5U CV STARTUP 2019

Referència
PC19-235
Tipus d'activitat
PREMIS I CONCURSOS
Termini sol·licitut
Des del 3 de setembre 2019 fins al 13 de setembre 2019
Marc
Vicerectorat d'Estudiants i Ocupació. Universitat d'Alacant - Consellería d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Publicació
BOUA 08/07/2019
Codi de localització
0028P1038
Localitat
Campus de Sant Vicent
Dotació
Fins a 9.000 €
Requisits
Es podran presentar empreses amb forma societària mercantil, així com empresaris individuals i qualsevol emprenedor/és amb un projecte empresarial que encara no estiga constituït com a empresa en la qual almenys un dels integrants de l'equip siga estudiant, egressat o titulat de la UA. Els finalistes i guanyadors d'anteriors edicions del concurs podran presentar-se sempre que ho facen amb propostes d'idees diferents a les presentades anteriorment o a una categoria diferent.
Matèria
EMPRESA
Informació inscripció
UNIVERSITAT D'ALACANT
VICERECTORAT D'ESTUDIANTS I OCUPACIÓ
Adreça
Edificio de Rectorado y Servicios Generales
Localitat
Alicante
CP
03080
Telèfon
965 903 475
Àrees
SOCIALS I JURÍDIQUES
TECNOLOGIES
Observacions
2 categories: Categoria Startup: Podrà participar en aquesta categoria qualsevol microempresa i/o pime que tinga la seua seu social a la Comunitat Valenciana, amb activitat comercial i una antiguitat mínima d'1 any i màxima de 4 anys pel que fa a la data límit de presentació de la documentació a aquest concurs, en la qual almenys un dels socis fundadors siga estudiant, egressat o titulat de la UA. Categoria Startup Junior: Podrà participar en aquesta categoria qualsevol emprenedor/és amb un projecte empresarial que encara no estiga constituït com a empresa i empreses constituïdes amb seu a la Comunitat Valenciana amb una antiguitat màxima d'un any, en tots dos casos almenys un dels integrants o socis siga estudiant, egressat o titulat de la UA.
En la UA?