Ajudes per a activitats acadèmiques i culturals, per al primer quadrimestre del curs 2018 - 2019

Referència
B18-44
Durada
Primer quadrimestre del curs 2018-2019
Tipus d'activitat
AJUDES DIVERSES
Termini de sol·licitud
Des del 3 de setembre 2018 fins al 17 de setembre 2018
Marc
Facultat de Filosofia i Lletres
Publicació
BOUA 05/02/18
Lloc
Facultat de Filosofia i Lletres
Codi de localització
0020PB003
Dotació
Màxim 2.000 € per Departamento
Requisits
Serà requisit indispensable acompanyar la sol·licitud amb un escrit de la direcció del departament avalant la proposta, i assumint, si escau, part del finançament de l'activitat, com també copia de qualsevol altre tipus de font de finançament concedit.
Matèria
FILOSOFIA I LLETRES
Webs associades
Informació inscripció
UNIVERSITAT D'ALACANT
FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES. DEGANAT
Adreça
Facultad de Filosofía y Letras I, Planta Baja
Localitat
Alicante
CP
03690
Telèfon
965 903 447
Fax
965 903 449
...
Àrees
HUMANITATS
Observacions
Ajudes per a finançar parcialment conferències, congressos, seminaris i altres tipus d'activitats científiques i acadèmiques organitzades des dels departaments adscrits a la Facultat en l'àmbit de la mateixa.
De la UA?