Premi IGUALTAT-UA 2018

Referència
PC17-98
Tipus d'activitat
PREMIS I CONCURSOS
Termini sol·licitut
Des del 1 de desembre 2017 fins al 15 de gener 2018
Marc
Unitat d'Igualtat
Publicació
BOUA 30/11/2017
Codi de localització
0028PB061
Localitat
Campus de Sant Vicent
Dotació
Escultura
Requisits
Podran optar al Premi IGUALTAT-UA totes les persones, col·lectius, entitats o institucions, tant públiques com privades, pertanyents o no a la UA, que per la seua trajectòria o labor hagen contribuït a la promoció de la igualtat de gènere en qualsevol dels àmbits de la convocatòria.
Matèria
IGUALTAT
Informació inscripció
UNIVERSITAT D'ALACANT
UNITAT D'IGUALTAT
Adreça
Campus de Sant Vicent del Raspeig. Ap. 99
Localitat
Alicante
CP
03080
Telèfon
965909917
...
Àrees
SOCIALS I JURÍDIQUES
Observacions
La iniciativa per a proposar candidatures al Premi podrà partir dels òrgans i estructures de la UA següents: a) Facultats, Escola Politècnica Superior, Escola de Doctorat, departaments i instituts universitaris de recerca, i qualsevol altre Centre de la UA. b) Consell d'Estudiants. c) Organitzacions sindicals amb representació en la UA. d) Consell de Direcció.
En la UA?