Ajudes per a la realització de proves oficials i cursos d'idiomes en AULAS i en l'Oficina de Relacions amb Àsia - Pacífic de la Universitat d'Alacant. Curs 2016-17

Referència
B16-587
Durada
Curs 2016-2017
Tipus d'activitat
BEQUES PER A IDIOMES
Termini de sol·licitud
Des del 11 de setembre 2017 fins al 29 de setembre 2017
Marc
Vicerectorat de Relacions Internacionals - Secretariat de Mobilitat
Publicació
BOUA 03/04/17
Lloc
Universitat d'Alacant
Dotació
100 - 200 € Segons ajuda
Requisits
Estar matriculat/a en la Universitat d'Alacant durant el curs 2016/2017 en estudis conduents a l'obtenció d'un títol oficial de Grau. Haver superat la prova oficial o el curs d'idiomes d'AULAS o d'APRO per al qual se sol·licita l'ajuda, en el període del curs setembre 2016 - agost 2017.
Matèria
IDIOMES
Informació inscripció
UNIVERSITAT D'ALACANT
SECRETARIAT DE MOBILITAT
Adreça
Edificio de Alumnado, Apdo. 99
Localitat
Alicante
CP
03080
Telèfon
965 909 558
Fax
965 909 846
Àrees
EDUCACIÓ
HUMANITATS
Observacions
Cursos o proves superades des del 16 de gener al 31 d'agost de 2017.
De la UA?